Svineproduktion

I Røj Landbrug producere vi i dag 10.500 smågrise og 18.500 slagtesvin. Slagtesvinestaldene er både med tørfoder og vådfoder. Produktionen er beskrevet nedenfor. Resultater for produktionen vil løbende blive opdateret her på siden.

På Egholt Nørgård er der produktion af foder fra egen avl. Resten af produktionen købes der færdigfoder ind.

Røjgård
Produktionsanlæg med en årlig produktion af 4.000 slagtesvin (30-110 kg.). Halvdelen af staldene er renoveret i 1992 og 1996. Alle stalde er med indkøbt tørfoder.

Smederøj
Produktionanlæg med årligproduktion af 4.000 slagtesvin (30-110 kg). 2/3 af anlægget er renoveret i 2003. Alle stalde er med indkøbt tørfoder.

Egholt Nørgård
Produktionsanlæg med en årlig produktion af 10.500 smågrise (7-30 kg.) og opfedning af ca. 10.500 slagtesvin. Hjemmeblandet vådfoder i alle stalde.