Planteavl

Markbruget i Røj Landbrug
Gården ligger på den jyske højderyg og derfor er jorden meget uensartet. Her findes næsten alle jordtyper. Jorden beskrives fra gammeltid som kold og ond.

Markbruget drives som et alsidigt markbrug med vår og vinterbyg, hvede, havre, vinterraps og frøgræs. Der drives i alt 584 ha. hvor af 150 ha. forpagtet. Dertil er der 52 ha. skov og mose, eng og hegn. Siden år 2002 har vi dyrket jorden som pløjefridyrkning. Ud over det sprøjter vi ca. 350 ha. for nogle naboer. 2/3 af høsten kan opbevares på gården i planlager og amerikanersilo, resten leveres i høst.