Gårdens historie

IMG_0341Røjgård nævnes førstegang i 1573 som en selvejergård under Skodborghus Gods. Som følge af svenskekrigene 1658-60 blev gården overtaget af Kronen (Staten), som i 1664 overdrog den til rigsmarskal John. V. Korpitz (forsvarschef). Efter krigen manglede staten penge – så rigsmarskaldens løn måtte betales med naturalier – d.s.v. jord.

Ved mageskiftet i 1719 kom Røjgård tilbage til Kronen for at indgå i det kongelige ryttergods, der efter en ny hærordning skulle danne økonomisk basis for de danske rytterregimenter . både mandskab og heste. Børnene blev der også tænkt på i form af særlig børneskoler, kaldt rytterskoler. Der kan stadig findes en del rundt omkring i landet. Nu ofte indrettet til små lokale museer. Efter rytterdistrikternes ophævelse i 1765 blev Røjgård, der nu var hovedgård med tilhørende gårde, solgt på auktion for 5093 rigsdaler – omregnet til nutidens kroner inkl. inflation svarende til ca. 500.000 kr.

Siden har Røjgård skiftet ejere flere gange, og en del af jorden blev solgt fra. Lise & Jens O. Gæmelke købte gården i 1966 og Tove & Peter Gæmelke overtog gården i 1988.

Siden 1986 er gårdene Røjlund i 1986, Bulagergård i 1997, Smederøj i 2000, Låsholdt i 2004,  Lille Hustedgård i 2006 og Egholt Nørgård i 2007  til. Gårdens samlede areal er nu i alt 530 ha. agerjord, 55 ha. skov og har en produktion af 10.500 smågrise (9-30 kg.) og 18.000 slagtesvin (30-114 kg.).